Woning kopen in Spanje

For Sale in Marbella

Hoe gaat het kopen van een woning in Spanje in zijn werk?

Als Nederlandstalige makelaar in Marbella krijgen wij geregeld de vraag van bezorgde mensen hoe de aankoop van een (tweede) woning in Spanje nu precies verloopt. Wij willen het koopproces van een Spaanse woning u hier graag uitleggen.

Bent u een Spaans huis tegengekomen die (bijna) voldoet aan uw wensen? U kunt dan een reservering of een optie nemen op deze Spaanse woning. U zult dan een bepaald bedrag aan moeten betalen. Dat bedrag  ligt meestal rond de 6000,- euro en kan per creditcard worden voldaan.

De aanbetaling bent u in principe altijd kwijt. Dat is niet onredelijk want de woning in Spanje wordt voor u vastgehouden. Ook op deze website wordt uw woning als verkocht geregistreerd. U heeft dan tijd om wat onderzoek te doen en je zaken zoals de financiering te regelen. De aanbetaling wordt van het uiteindelijke bedrag afgehaald als de koop doorgaat.

Het is verstandig om in het contract op te nemen dat als de verkoper zich terugtrekt, hij dit reserverings bedrag aan u schuldig is - naast het terugbetalen van het aanbetaalde bedrag zelf.

Voorlopig koopcontract voor Spaanse woning of vakantiehuis

Het koopcontract kan ook een voorlopige overeenkomst zijn die u met de verkopende makelaar opstelt. U kunt ook een notaris inschakelen. Als u nog niet zeker weet of u de betaling rond gaat krijgen, kunt u afspreken met de verkoper dat u nog van de koop af mag zien. Dat moet dan heel uitdrukkelijk in de overeenkomst staan. Vaak moet u dan wel aanbetalen. U krijgt bij annulering, echter mogelijk niet het volledige aanbetaling bedrag terug, maar ook dit is onderhandelbaar.

De rol van de notaris

De notaris heeft in Spanje een minder zware rol dan dat we in Nederland gewend zijn. Hij is er vooral om de afspraken tussen koper en verkoper onderling vast te leggen in een officieel document. Daarbij zal hij controleren of de verkoper wel echt de eigenaar van de woning is. Ook onderzoekt de Spaanse notaris of er geen beslagen of hypotheken op het onroerend goed rusten. Spreekt de koper de taal niet voldoende dan zal de notaris een tolk/vertaler inschakelen. Hoewel de notaris onderzoeksplicht heeft is het zaak ook zelf belangrijke zaken te (laten) controleren.

Niet zelden neemt de notaris in de akte van eigendom namelijk op dat hij niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor eventuele fouten in zijn onderzoek. De extra controle kan door een advocaat of een zogenoemde gestor worden uitgevoerd. Deze laatste wordt ingeschakeld om administratieve zaken te controleren. De tarieven van gestors zijn vrij; vergelijk prijzen en leg afspraken schriftelijk vast.

Koopcontract voor een Spaanse woning

Besluit u het vakantiehuis of je tweede huis in Spanje definitief te willen kopen, dan wordt het koopcontract gemaakt. Hierin worden alle partijen vermeldt. Een Spaanse makelaar, gestor of notaris zoekt normaal gesproken voor u uit wie de officiële eigenaar is volgens het eigendomsregister (registro de la propiedad). Het is heel belangrijk dat die persoon tekent, anders betaalt u wel, maar ben u niet officieel eigenaar! Echt 100 % zekerheid heeft u als een advocaat voor u nagaat wie er in het register staat.

Zodra het koopcontract getekend is, moet u 10 % van de verkoopprijs betalen. Als u na deze betaling alsnog annuleert, ben u die 10 % kwijt. Ook nu is het verstandig om ook in het contract op nemen dat als de verkoper zich terugtrekt, hij 10% aan u moet betalen.

Betaling van uw Spaanse woning

Wanneer moet er betaald worden voor de Spaanse woning?

  • Wanneer is de oplevering van de Spaanse woning of je vakantiehuis?
  • Wanneer vervallen de betaaltermijnen in geval van nieuwbouw van een Spaanse woning?

Overdrachtsakte van de Spaanse woning

Normaal gesproken vindt de overdracht van bestaande woningen in Spanje plaats binnen 3 maanden. De notaris schrijft de akte in het register. Indien u de woning financiert met een hypotheek, zal er ook iemand van de bank bij zijn om de overdrachtsakte te tekenen.

De levering, de sleutels...

Een laatste kritisch rondje door en om de woning in Spanje is niet onverstandig. Als je de Spaanse woning of het vakantiehuis in Spanje met inventaris overneemt, check of er niet ineens zaken ontbreken. Denk aan de butagasflessen, en alle setjes sleutels. U kunt natuurlijk ook uw makelaar vragen dit voor u te doen.

Achteraf op dit soort zaken terugkomen, blijkt vaak lastig te zijn. Controleren is in dit geval beter dan vertrouwen, ook al kom u daarmee misschien achterdochtig of onvriendelijk over.

Escritura

Escritura is het Spaanse woord voor eigendomsbewijs. Als een onroerend goed wisselt van eigenaar, dan wordt er een escritura opgesteld. De nieuwe eigenaar van de woning in Spanje, krijgt een nieuwe escritura. De oude escritura moet de oude eigenaar geven aan de nieuwe eigenaar.

De escrituras die u bij de aankoop van een woning krijgt:

  • Escritura publica de compraventa - dit is de eigendomsakte. Hierop staat wie er van welk object eigenaar is met data.
  • Escritura de hipoteca - dit is de hypotheekakte die je krijgt bij het afsluiten van een hypotheek. Hierop staat het object, het bedrag en de eigenaar.

Mocht u de escritura kwijtraken, dan is er altijd nog een kopie beschikbaar bij de notaris. Die is alleen opvraagbaar door de eigenaar, die dan zelf met paspoort moet verschijnen.

Inschrijven bij de gemeente in kadaster

Zodra de koop van de woning in Spanje rond is moet dient u zich bij de gemeente inschrijven (in het catastro). Hierdoor wordt u belastingplichtig voor de Spaanse onroerend goedbelasting.

De aangifte van deze belasting dient u zelf te verzorgen. U moet hier echt zelf achteraan, u krijgt namelijk niet automatisch een aangiftebiljet toegestuurd. Als u dit laat zitten, kan de heffing na jaren tijd alsnog verschijnen.

Seguro decenal

De Seguro decenal is een verplichte 10-jarige verzekering op nieuwbouw in Spanje. Deze verzekering dekt schade die door constructiegebreken ontstaan.

In de Spaanse wet staat dat zolang een Spaanse woning nog geen 10 jaar oud is, die verzekering er altijd moet zijn. Als de verzekering er om welke reden dan ook niet is, kan het huis niet worden overgedragen. Dat kan knap lastig zijn als u op het punt staat naar Spanje te emigreren. De notaris is verplicht om, als de 'Seguro decenal' ontbreekt, een aantekening te maken in het Eigendomsregister.

Het is dus af te raden om een woning, jonger dan 10 jaar, te kopen als er geen seguro decenal op zit.