Belastingen als u een huis in Spanje bezit

For Sale in Marbella

Belastingen bij een (tweede) huis in Spanje

Uw Nederlandstalige makelaar aan de Costa del Sol legt het u graag uit.

Inkomstenbelasting residenten

(Impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF)
Iedere buitenlander die resident is in Spanje moet belastingaangifte doen met betrekking tot zijn persoonlijke verplichtingen en over het wereldwijde inkomen. Indien u meer dan 6 maanden per jaar in Spanje verblijft, wordt u als fiscaal resident beschouwd zelfs wanneer u nog geen residentie vergunning heeft aangevraagd. In Spanje is de inkomstenbelasting progressief, lopende van 24 tot 43%. U kunt als Spaans inwonende tot een bepaald bedrag hypotheeklasten (rente en aflossing) in mindering brengen op uw belastbaar inkomen.

Inkomstenbelasting non - Residenten

( Mensen Zonder Spaanse verblijfsvergunning )
De Spaanse fiscus belast buitenlandse huizenbezitters met een soort 'huurwaardeforfait'. Over 2% van de kadasterwaarde is men 24% belasting schuldig. Als u het huis verhuurt, moet u over de huurinkomsten 24% belasting betalen. Over de periode dat het huis niet verhuurd was, betaalt u proportioneel het huurwaardeforfait.

Overdrachtsbelasting( Impuesto de TransmisionesPatrimoniales )

Als u van een particulier koopt, betaalt u overdrachtsbelasting over het officieel ingeschreven bedrag.
Het algemene tarief bedraagt thans (sinds 1 juli 2010) 8%. Echter, afhankelijk van de deelstaat waarin wordt gekocht kan het tarief naar beneden afwijken of kan er zelfs besloten worden om met BTW aan te kopen (bij aan- en verkoop tussen zakelijke partijen)

Omzetbelasting(IVA)

Als u grond van een projectontwikkelaar koopt betaalt u 18% IVA. Koopt u van een particulier dan is dit 8%. Als u een nieuwbouwhuis koopt van een projectontwikkelaar (huis & grond) dan betaalt u slechts 8% IVA over het geheel. Koopt u eerst de grond, dan betaalt u 18% IVA ook al laat u later er een huis op bouwen door een projectontwikkelaar/aannemer. Over de nieuwbouw betaalt u dan 8% IVA.

Als u tegelijkertijd een garage bij de nieuwbouw laat bouwen, betaalt u ook daarover 8% IVA. Laat u bij een bestaand huis een zwembad of een garage bouwen, dan betaalt u 18% IVA.
Over losstaande verbouwingen (die niet meer dan 25% van de kadastrale waarde bedragen) betaalt u 18% IVA. Over grotere verbouwingen betaalt u slechts 8%.

Bouwbelasting(ImpuestosobreConstrucciones ,instalaciones y obras)
Voor de aanvraag van een bouwvergunning wordt ongeveer 2,5% belasting gerekend over de gedeclareerde waarde van uw toekomstige woning (deze waarde geeft de architect aan). Het percentage is afhankelijk van de gemeente. Vaak heeft de architect het percentage al in zijn offerte gerekend en zal de architect die belasting voor u betalen.

TIP
Wanneer u niet permanent in Spanje woont doet u er verstandig aan alle financiële en fiscale verplichtingen (oa elektriciteit - , telefoonnota 's, gemeentelijke belastingen en heffingen ) via een automatische bankmachtiging te betalen . U zult niet de eerste zijn die bij aankomst bij de woning in Spanje allerlei afsluitingen en bijvoorbeeld aanmaningen aantreft. Zorg voor voldoende saldo op uw rekening!